โปรตีนมีบทบาทสำคัญในการเจริญเติบโตของมะเร็งในร่างกาย

โปรตีนมีบทบาทสำคัญในการเจริญเติบโตของมะเร็งในร่างกายโดยการกระตุ้นโมเลกุลที่รับผิดชอบการเจริญเติบโตของเนื้องอก ซอฟต์แวร์ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ที่พัฒนาขึ้นที่ Purdue สามารถช่วยให้นักวิจัยเข้าใจได้อย่างรวดเร็วผ่านแบบจำลองสถานการณ์ว่าโปรตีนบางชนิดจับกับโมเลกุลอื่น ๆ ในร่างกายงานของเราเกิดจากความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

ถึงความต้องการในด้านการค้นพบยาเพื่อการแก้ปัญหาที่ดีขึ้นและเร็วขึ้นเพื่อทำความเข้าใจการทำงานทางชีววิทยาของโปรตีนและโมเลกุลในร่างกายรูปแบบการผูกสองสองสามและสี่รัฐที่ใช้กันมากที่สุดที่ใช้ในอุตสาหกรรมการค้นพบยาเพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับสถานะของโรคและโมเลกุลที่จับกับพวกมัน ซอฟต์แวร์ใช้ข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้และสร้างข้อมูลรูปแบบเฉพาะเกี่ยวกับการโต้ตอบของโปรตีน